Home / วีซ่าอเมริกา / วีซ่า J1 Work and Travel USA (ปรึกษา admin ได้นะ)

วีซ่า J1 Work and Travel USA (ปรึกษา admin ได้นะ)

What is Work and Travel ?

โครงการ Work and Travel USA เปิดโอกาสให้นิสิต, นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1, 2 , 3 และ 4 และระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ผู้ที่ต้องการใช้เวลาในช่วง Summer ให้เป็นประโยชน์ โดยการทำงาน และท่องเที่ยวในแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, สวนสนุก, สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ฯลฯ

เพื่อ หาประสบการณ์, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ ผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลก, พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนอัตราเฉลี่ย 6-10 us$ /hr และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐ อเมริกา ต่อได้อีก 30 วัน

โครงการ Work & Travel USA ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย United Department of State (DOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ดูแลด้านโครง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย
2. มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี
3. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 1 – 4 หรือ ในระดับปริญญาโท
ชั้นปีที่ 1-2 ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น
4. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
5. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นอย่างดี มีความพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียน
รู้วิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ
6. มีความพร้อมที่จะฝึกงานด้านการบริการมีความอดทนที่จะทำงานหนัก มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนการสมัครโครงการ Work and Travel

1. ขั้นเเรก เราต้องหางานให้ได้ โดยมี 2 ทางคือ หาเอง รึ ให้ทาง Agent ที่เมืองไทยหาให้
1.1 หางานเอง ได้ที่เวป http://www.j1jobs.com/  : http://www.jobofer.org/  : แต่วิธีนี้ค่อนข้างยาก ถ้าเพิ่งไปครั้งเเรก เเนะนำว่าไปกับ Agent ก่อนดีกว่า
1.2 ผ่าน Agent ในเมืองไทย ในเมืองไทยมี Agent เยอะมาก ก็ต้องเลือกกันให้ดี Admin รวบรวม Agent ทั้งหมดมาให้เลือกกันเอานะ การเรียงลำดับไม่มีผลใดๆ
- Oversea (http://www.oeg.co.th/)
- Acadex (http://www.acadexthailand.com/ )
- Edupluz  (http://edupluz.net/)
- Pst (http://www.pstcenter.com/)
- Education Live (http://www.education-live.com/)
- Itworks (http://www.itworksthailand.com/)
- Global student service (http://www.gssthailand.com/pages/index.html)
- Global-x (http://www.gb-x.com/)
- Worantex (http://www.worantex.com/)
- Yesc (http://www.yescthailand.com/)
- Highereducation (http://www.highereducation.co.th)
- Click (http://www.clickworkandtravel.com)
- Thegradu8 (http://www.thegradu8.com)
- Ieostudyabroad (http://www.ieostudyabroad.com)
- Newstepthailand (http://www.newstepthailand.com)
- Iee (http://www.ieethailand.com)
- MLC (http://www.mplclanguage.com)
- Thaistudyabroad (http://www.thaistudyabroad.com)
- Libertyabroad (http://www.libertyabroad.com/)
- Liveabroadgroup (http://www.liveabroadgroup.com/)
- CCUSA (http://www.ccusa.co.th/workusa.php)
- Ieo (http://www.ieoworktravel.com)
เยอะมาก Admin ตาลาย น่าจะครบเเล้วนะ ถ้าขาดตกบริษัทไหน ก็บอกด้วยนะ

2.  หลังจากได้งานเเล้ว รอเอกสาร Ds 2019 ตัวอย่าง Ds2019 เมื่อได้รับเอกสารก็รอสัมภาษณ์
2.1 สำหรับคนที่ติดต่องานเอง การจองคิว จองที่ web https://thailand.us-visaservices.com/Forms/DetermineTCN.aspx
3. การเตรียมเอกสาร เอกสารที่ต้องใช้
3.1 DS160 ปริ้นเฉพาะหน้า Confirm page
3.2 Passport อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3.3 Photo 2”x2” ถ่ายเเล้ว อัพโหลดเข้าระบบ
3.4 ใบเสร็จการจ่ายค่าธรรมเนียม  5,120 Baht Fee (update 1/8/2555) จ่ายได้ที่ไปรษณีย์
3.5 Ds2019
3.6 สเตทเม้น ย้อนหลัง 6 เดือน ของ Sponsor
3.7 หนังสือรับรองสถานะภาพการเงิน ของ Sponsor (ฉบับภาษาอังกฤษ)
3.8 หนังสือรับรองการทำงานของ Sponsor
4. เตรียมตัวเก็บของ เตรียมบิน Goodluck

Comments

comments

About ball342400

Avatar of ball342400

Comments are closed.

Scroll To Top