Home / Tag Archives: Macy’s Thanksgiving Day Parade

Tag Archives: Macy’s Thanksgiving Day Parade

Feed Subscription

พาเรดสุดอลังการที่ชาวนิวยอร์คห้ามพลาด! Macy’s Thanksgiving Day Parade, NY

พาเรดสุดอลังการที่ชาวนิวยอร์คห้ามพลาด! Macy’s Thanksgiving Day Parade, NY

ในวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสที่ 22 November 2012 ชาวอเมริกันจะใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารมื้อใหญ่ด้วยกัน โดยอาหารที่นิยมรับประทานจนเป็นประเพณีคือไก่งวง และนอกจากนี้ในเมืองนิวยอร์กจะมีขบวนพาเหรดที่มีชื่อเสียงจัดโดยห้างสรรพสินค้า เมซีส์ ในชื่อ เมซีส์เดย์พาเหรด (Macy’s Day Parade) ดูข้อมูล วัน เวลา และรายระเอียดในงานพาเรดที่นี่คับ Macy’s Thanksgiving Day Parade   เรียบเรียง โดย Magic Guyz @Dekmega.com

Read More »

Story of Thanksgiving Day

Story of Thanksgiving Day

ตามความเป็นจริงแล้ว วันขอบคุณพระเจ้านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์โดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของการอพยพตั้งถิ่นฐานครั้งแรกของคนยุโรปกลุ่มหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เรื่องมีอยู่ว่าในปี ค.ศ. ๑๖๒๐ เริ่มจากชาวอังกฤษ นิกายโปรเตสแตนต์ กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า พิวริแทน (Puritans)เน้นวิถีชีวิตเรียบง่ายความเชื่อที่บริสุทธิ์ พวกเขาจึงไม่ยอมรับความเชื่อคริสต์ตามแบบ”เชิร์ชออฟอิงแลนด์ (Church of England)” ดังนั้นพวกขุนนางของอังกฤษและผู้นำศาสนจักรเชิร์ชออฟอิงแลนด์เองก็ไม่พอใจชาวคริสต์กลุ่มนี้เช่นกัน  ดังนั้นพวกพิวริแทนจึงถูกกดขี่ข่มเหงอย่างหนักจากกลุ่มขุนนางของอังกฤษที่มี อิทธิพลมากในเวลานั้น ในที่สุดพวกพิวริแทนกลุ่มนี้จึงได้หนีไปอาศัยอยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์ และต่อมาที่ประเทศฮอลแลนด์ พวกเขาประสบปัญหาคือลูกหลานพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่พูดภาษาดัชท์แทน ยิ่งกว่านั้นพวกเขาก็ถูกต่อต้านเพราะความเชื่อแบบกลุ่มของตนอีกด้วย โดยเหตุนี้พวกเขาจึงจำต้องย้ายถิ่นฐานกันอีกครั้ง เพื่อเสรีภาพในนับถือศาสนาและการนมัสการพระเจ้าตามความเชื่อและความศรัทธา ของพวกเขาดังนั้นกลุ่มพิวริแทน (Puritans) กับผู้โดยสารอื่น ๆทั้งชายหญิงและเด็กจำนวน ๑๐๒ คน ได้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก (Atlantic Ocean)ไปสู่โลกใหม่ โดยเรือเมย์ฟลาวเวอร์ (Mayflower) คริสตชนกลุ่มนี้ได้เรียกตัวเองว่า พิลกริม (Pilgrims) ในที่สุดเรือเมย์ฟลาวเวอร์เดินทางข้ามมหาสมุทรโดยสวัสดิภาพ ...

Read More »
Scroll To Top