Home / Tag Archives: พระเจ้าอยู่หัว

Tag Archives: พระเจ้าอยู่หัว

Feed Subscription

โอบามา เผย สุดประทับใจได้เข้าเฝ้าฯ ในหลวง

โอบามา เผย สุดประทับใจได้เข้าเฝ้าฯ ในหลวง

โอบามา เผย สุดประทับใจได้เข้าเฝ้าฯ ในหลวง (ไอเอ็นเอ็น) ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง ผู้นำสหรัฐฯ เผย ประทับใจที่สุดคือการได้รับพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ ที่ทรงช่วยให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมายาวนาน ภายหลังการร่วมหารือแบบทวิภาคี ระหว่าง ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ผู้นำสหรัฐฯ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ได้แถลงข่าวร่วมกัน โดย นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ดีใจที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เลือกมาไทยเป็นประเทศแรก หลังจากชนะการเลือกตั้ง เพราะปีหน้าความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ จะครบ 180 ปี ซึ่งไทยถือเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ ในเอเชีย มีอุดมการณ์ทางการเมืองคล้ายกันในเรื่องประชาธิปไตย การค้าเสรี และการปกครอง ...

Read More »
Scroll To Top