Home / Tag Archives: ประสบการณ์ สัมภาษณ์วีซ่า

Tag Archives: ประสบการณ์ สัมภาษณ์วีซ่า

Feed Subscription

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน F1 จากประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมา

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน F1 จากประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมา

หลังจากที่เตรียมเอกสารทุกอย่างครบ เมื่อถึงวันสัมภาษณ์ (15-06-2010, เวลานัด 8.30)ก็ทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่ะ –เมื่อไปถึงที่สถานฑูตอเมริกา– 1) ก็ต่อคิวตามปกติ แต่จะมีพี่ Guard เค้าเรียกคิวอยู่ ว่ารอบกี่โมง 7.00 ,7.15,… มาเร็วมาช้า พี่Guard ข้างหน้าก้เริ่มเรียกตามคิวที่จองน่ะค่ะ เพราะฉะนั้นมาช่วงใกล้ตามเวลาที่จองไว้ดีกว่า เพราะไม่งั้นจะต้องยืนรอนานมาก 2) ด่านที่ 1: หลังจากเข้าไปด้านในได้แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารในด่านแรกตามข้างล่างนี้ค่ะ (ต้องมีตามรายละเอียดนี้น่ะคะ) 2.1 Passport 2.2 Interview fee receipt (140 USD) = 4,620 บาท (ต้องจ่ายมาให้เรียบร้อยน่ะค่ะ) แต่สำหรับผู้ที่จ่ายมาแค่ 4,454 บาท ...

Read More »

วีซ่า Work and Travel

วีซ่า Work and Travel

-โครงการ Work and Travel  ก่อนจะถึงขั้นตอนการขอ Us Visa นั้นจะต้องแสดงหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง หรือ sponsor  ให้ทางบริษัท Oversea พิจารณาว่า มีข้อติเตียน หรือ ข้อบกพร้องในการยื่นต่อสถานฑูตอเมริกา -เช้าวันที่จะต้องไปสัมภาษณ์ Us Visa เจ้าหน้าที่ได้นัดตอนเช้าหรือบ่ายผมจำไม่ได้แล้ว แต่ผมยืนเข้าแถวนานมาก แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง เอกสารหลักฐานการเงินอยู่ที่เรา เอกสารการจ้างงานอยู่ที่เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าสถานฑูต จะมีการตรวจโลหะ  บัตรประชาชน ถอดเข็มขัด และ ฝากกระเป๋าตัง มือถือ ไว้ที่จุดตรวจทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย -หลังจากเข้ามาข้างในแล้วก็ได้บัตรคิว แล้วก็ต้องมานั่งรอ มีคนที่รอสัมภาษณ์งานประมาณ 20-30 คน ผมได้คิวประมาณ ...

Read More »
Scroll To Top