Home / Tag Archives: ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน

Tag Archives: ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน

Feed Subscription

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน F1 จากประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมา

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน F1 จากประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมา

หลังจากที่เตรียมเอกสารทุกอย่างครบ เมื่อถึงวันสัมภาษณ์ (15-06-2010, เวลานัด 8.30)ก็ทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่ะ –เมื่อไปถึงที่สถานฑูตอเมริกา– 1) ก็ต่อคิวตามปกติ แต่จะมีพี่ Guard เค้าเรียกคิวอยู่ ว่ารอบกี่โมง 7.00 ,7.15,… มาเร็วมาช้า พี่Guard ข้างหน้าก้เริ่มเรียกตามคิวที่จองน่ะค่ะ เพราะฉะนั้นมาช่วงใกล้ตามเวลาที่จองไว้ดีกว่า เพราะไม่งั้นจะต้องยืนรอนานมาก 2) ด่านที่ 1: หลังจากเข้าไปด้านในได้แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารในด่านแรกตามข้างล่างนี้ค่ะ (ต้องมีตามรายละเอียดนี้น่ะคะ) 2.1 Passport 2.2 Interview fee receipt (140 USD) = 4,620 บาท (ต้องจ่ายมาให้เรียบร้อยน่ะค่ะ) แต่สำหรับผู้ที่จ่ายมาแค่ 4,454 บาท ...

Read More »
Scroll To Top